Naturupplevelser och friluftsliv i Esse
Information
Nöje och turismWebpage by
Ronnie Hästbacka
Sju sjöars vandringsled (15 eller 21 km) i Lappfors går genom en av de mest natursköna delarna av Pedersöre. Rast- och grillplatser finns vid Hjulfors, ett vackert forsområde vid Esse å, samt vid sjön
Dömmossvattnet. Startpunkt: Följ vägen från Lappfors ca 5 km mot Terjärv. Vik söderut före Kiisksjön mot Lampi.
Leden börjar vid Kiisk byagård. Kartor fås vid startplatsen, vid kommunens bibliotek och vid Esse kommunbyrå samt från kommunens hemsida www.pedersore.fi under Kommunal service/idrott.

Simplatser
Nybyggd simplats i Lappfors, vackert belägen invid åbron vid Terjärvvägen. Sviktbräde,
rutschbana, grillhus, omklädningshytter och WC. Naturskön simplats vid
forsen i Ytteresse centrum
invid stamväg 68.
Rutschbana, hopptorn 1,3
och 5 meter, omklädnings
hytter, WC, bastu för vinterbadare. Se även händelsekalendern på kommunens hemsida!
Över-Nederlappfors byaråd
Smedasvägen 21
68840 Nederlappfors