Upptäck Lappfors
Information
Nöje och turismWebpage by
Ronnie Hästbacka
Signegården, har anor från 1700-talet. Byagården är varsamt renoverad och bevarad av byarådet.
- möten och fester i   historisk
  miljö för 10-50 personer
- mat och kaffeservering
- privata tillställningar enligt
  överenskommelse
Förfrågningar och bok-ningar:
Rolf Lindros 040 5046184
Marlene Hatt 050 3083647

Lappfors, vars högsta punkt ligger ca 50 m över havet har många fornlämningar från sten- och bronsåldern. ”Stenföuse”, är ett exempel. ”Kvarnen vid kraftverket och minnesstenen vid åbron är hälsningar från forna dagar – medan grillplatsen vid nya simstranden är nutida minnesmärken.”
Över-Nederlappfors byaråd
Smedasvägen 21
68840 Nederlappfors
Bokning: Kulturvandringar,
Rolf Lindros 040 5046184
Marlene Hatt 050 3083647