Fornstugan/Esse Hembygdssällskap
Information
Nöje och turismWebpage by
Ronnie Hästbacka
Esse Hembygdssällskap r.f bildades år 1931 och har sedan dess varit en aktiv förening vars uppgift är att samla gamla föremål och väcka intresse för hembygdsvård.

Föreningen äger området vid Fornstugan med olika byggnader som museet från av 1850-talet, väderkvarn, rökbastu, smedja, steis,
fähus, loft och bodar.
Hembygdssällskapet äger också bland annat Osobacktorp, Vadabrostugan,
Lånemagasinet vid kyrkan. Hembygdssällskapet anordnar hembygdsfester, hantverkardagar, allsång och musikaftnar, seminarier, endagsresor m.m.
Essedagarna infaller i sommar (2007), de hålls vart femte år.
Fornstugans
öppethållningstider:
söndagar kl. 12.00-15.00
i juni juli och augusti.

Övriga tider enligt
överenskommelse.
Kontaktpersoner:
Rigmor Saari
Tel. 050-356 0807

John Granstubb
Tel. 06-766 2309 el.
040-508 7052