Fornstugan/Esse Hembygdssällskap
Esse Hembygdssällskap r.f bildades år 1931 och har sedan dess varit en aktiv förening vars uppgift är att samla gamla föremål och väcka intresse för hembygdsvård.

Föreningen äger området vid Fornstugan med olika byggnader som museet från av 1850-talet, väderkvarn, rökbastu, smedja, steis,
fähus, loft och bodar.
Hembygdssällskapet äger också bland annat Osobacktorp, Vadabrostugan,
Lånemagasinet vid kyrkan. Hembygdssällskapet anordnar hembygdsfester, hantverkardagar, allsång och musikaftnar, seminarier, endagsresor m.m.
Essedagarna infaller vart femte år.
Fornstugans
öppethållningstider:
söndagar kl. 12.00-15.00
i juni juli och augusti.

Övriga tider enligt
överenskommelse.
Kontaktpersoner:
Paula Ahlvik
Tel. +358 44 3489804

John Granstubb
Tel. 040-508 7052