Esse ev.luth församling
Information
Nöje och turismWebpage by
Ronnie Hästbacka
Församlingen har en ung åldersstruktur och mycket arbete görs bland barn och ungdomar. I kyrkan från 1770 firas gudstjänst i regel kl. 10 varje söndag. Närmare program finns här Redan under sina första år kom Esse församling att skrivas in på historiens blad. Kaplanen Abraham Achrenius verkade här några år. Detta ledde till att den första friförsamlingen bildades. Själv blev han småningom ledare för en stark inomkyrklig väckelse på annat håll i landet. Han inledde också som en av de första undervisning av konfirmanderna. Släktforskare kan glädja sig över att ingen brand har förstört kyrkböckerna, som börjar 1736. Esse Kyrka
Esse församling
Essevägen 254
68820 Esse

Tel. 0403 100 450
esse.forsamling@evl.fi

Släktforskning,
Tel. 0403 100 490