Väder prognos
 5-dagars väderprognos

Information
Nöje och turismWebpage by
Ronnie Hästbacka

20194.7 Esse Run kl. 18:30. Närmare info finns på Esse Runs facebook sida (man behöver inte logga in på facebook för att se infon, det räcker med att klicka inte nu)
11.7 Apan Anders kl. 17 - 18:30. "Barnfest med Alfons och Mållgan" Programmet består i år av teater. Apan Anders gör också en minikonsert. Som vanligt blir det också pyssel och ansiktsmålning. Arr. ÖUF
13-21.7 Esse vattenfestival Se mer info på Överesse ungdomsförenings hemsida Arr. ÖUF
14.9
Företag, föreningar och hantverkare
14.9